Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2015

1747 11f0
Reposted fromerial erial
1689 7243

wearyvoices:

Lauren Cohan for S Magazine | 2014

Reposted fromerial erial
1683 8cf8
Reposted fromerial erial
mikamango
1949 484b
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viatwice twice
mikamango
5738 6de0
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko viaforgetit forgetit
mikamango
6398 a627
Reposted fromnorwegianwood norwegianwood viasowaaa sowaaa
5173 0210 500

Gabriel Isak

Reposted fromerial erial
1647 8c8c 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaoddsoul oddsoul
mikamango
Nie żeń się nigdy ze swoim typem - każda ładniejsza dziewczyna na ulicy w tym rodzaju zdystansuje ci żonę.
— Matka, S.I.Witkiewicz
mikamango
Lubię ludzi, którzy potrafią mądrze milczeć zamiast głupio gadać.
— Marcin Prokop
Reposted frommahidevran mahidevran viasoko soko
mikamango
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— Wojciech Ziółek
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaoddsoul oddsoul

January 24 2015

mikamango
0608 a0cf
Reposted fromsonaive sonaive viacarly carly

December 27 2014

mikamango
I mogłabym w dziesięciu tysiącach pięknych słów opisać co czuję w stosunku do Ciebie, lecz na tym polega przewrotność życia że nie sprawi to, że poczujesz to samo.
— Milena Szczepanik
Reposted frommhsa mhsa viagoszko goszko
9582 3aef
Reposted fromerial erial
mikamango
2146 daa5
Reposted fromcoffeepleasure coffeepleasure viaGeniusz Geniusz
mikamango
Lubię takie pieprzone, drobne rzeczy, jak trzymanie za rękę i szczery uśmiech.
Reposted fromawakened awakened viaGeniusz Geniusz
mikamango
...rodzice zaszczepili we mnie przekonanie, że rzyganie swoimi uczuciami na innych to szczyt nietaktu.
— Stephen King "Joyland"
Reposted fromMissMurder MissMurder viapoppyseed poppyseed
mikamango
Bóg stworzył kobietę i spierdolił mężczyznę.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed
mikamango
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl