Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2014

mikamango
mikamango
 Najlepszą metodą,by nie dać złamać sobie serca, jest udawanie że go nie masz.
     
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viapoppyseed poppyseed
7930 a4b7 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viapoppyseed poppyseed
mikamango
4840 db05
mikamango
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaoddsoul oddsoul
6496 a5f9
Reposted frompengin pengin viaoddsoul oddsoul
mikamango
umierałem zbyt wiele razy.
wierząc i czekając.

     
— Charles Bukowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaoddsoul oddsoul
mikamango

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

mikamango
Ty mnie nie kochasz, choćby mi się wyrżnął dodatkowy chuj mądrości, ty mnie nie pokochasz. Miłość nie zależy od płci, miłość zależy od duszy.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoddsoul oddsoul
mikamango
Where ever I am I always find myself looking out the window wishing I was somewhere else.
— Angelina Jolie
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaoddsoul oddsoul
mikamango
Człowiek może być w pełni sobą tylko wtedy, gdy jest w pełni pośród innych ludzi
— Milan Kundera – Życie jest gdzie indziej
Reposted frompuella13 puella13 viaoddsoul oddsoul
mikamango
Reposted fromweightless weightless viatwice twice
mikamango
2125 eebb
Reposted froma-antimatter a-antimatter viatwice twice
mikamango
mikamango
mikamango
mikamango
znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.
— Przybora
Reposted fromsfeter sfeter vialostindreams lostindreams
mikamango
6425 24d3 500
Świetlicki
Reposted frominpassing inpassing vialostindreams lostindreams
mikamango
Oferowanie przyjaźni komuś, kto oczekuje miłości, to jak proponowanie chleba komuś, kto umiera z pragnienia.
— znalezione
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viapoppyseed poppyseed
mikamango
Jeśli Cię kocham, możesz mieć wszystko. Mój czas, moje oddanie, mój tyłek, pieniądze, rodzinę, psa, pieniądze mojego psa... wszystko. Jeśli Cię kocham, przecierpię za Ciebie każdy Twój ból, przyjmę na siebie wszystkie Twoje długi (...), ochronię Cię przed Twoją własną niepewnością, przeniosę na Ciebie wszystkie dobre cechy, których tak na prawde nigdy w sobie nie wykształciłeś, i kupię gwiazdkowe prezenty dla całej Twojej rodziny. Dam Ci słońce i deszcz, a jeśli akurat okaże się to niemożliwe, zagwarantuje Ci je na przyszłość. Dam Ci to i wiele więcej.
— Elizabeth Gilbert
Reposted frommoredreams moredreams viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl